Velkommen til Møns Motionsklub

For større velvære

motionsklubben

Husk det er Sommertid 1.5 - 30.9.
 SOMMERråbningstider 9.5.2022
   
   Husk der er lukket den 13. og 26. maj

    Vagtplan for MAJ er tilgængeligPedan